mengen van 3 grondstoffen

In het algemeen kan men het mengen van 3 grondstoffen heel systematisch uitvoeren met behulp van een driehoek waarbij iedere grondstof een hoekpunt vormt.
De zijde van de driehoek kan men nu onderverdelen in 2,3,4.....enz gelijke delen, maar let op met iedere verdeling neemt het aantal proeven flink toe en de informatie maar een beetje.
Hieronder staat een schema met 10 tussenstappen en dat geeft al 66 proeven!
In de rechter kolom staat het verschilpercentage tussen de proeven en je ziet dat dit met iedere extra tussenstap steeds kleiner wordt.
Een goed compromie tussen het aantal proeven en de informatie hieruit is er een met 5 tussenstappen met een totaal van 21 proeven (maar ja ook dat is al vaak een halve dag werk).

  We kijken nu naar de driehoek met op de basis 6 proefvlakken en dat betekent dat er 5 tussenruimten zijn.
Het betekent ook dat de som van de toe te passen kleurstoffen 5 bedraagt (we voegen steeds in totaal 5 eenheden van de kleurstoffen toe). De eenheid kan van alles zijn zoals gram of aantal theelepeltjes of ....
Hoeveel van iedere component moet worden gebruikt wordt nu uitgelegd
Kijken we naar de basis, van 16 (blauw) tot 21 (rood) dan worden alleen deze kleuren gecombineerd en zit er dus nooit geel bij. De lijn daarboven krijgt echter steeds 1 eenheid geel en en de lijn daarboven 2 eenheden geel enz tot nummer 1 met 5 eenheden geel (dus alleen geel)
Ditzelfde kun je doen met de lijn 1 tot 16 (van geel naar blauw), hierin zit niet het tegenoverliggende hoekpunt (rood)
Dus al die proefnummers hebben de waarde 0 de nummers 3 tot 17 hebben de waarde 1 en de nummers 6 tot 18 de waarde 2 enz.
In de kolom van 1 tot 21 zijn de waarden van de aantallen theelepeltjes met de desbetreffende kleurstoffen ingevuld, van 0 tot 2, de rest moet men zelf maar eens proberen.
De som van alle kleureenheden moet hier steeds 5 zijn.

proeven met een kleurendriehoek

De proef ziet er hier wat anders uit dan in het voorbeeld, nu is driehoek gedraaid en liggen de mengkleuren van geel tot blauw recht onder elkaar.
Deze vorm is gekozen om zoveel mogelijk proeven op een plaat te krijgen. Dit is gelukt maar gaat wel tenkoste van de didactiek, sorry!
De proef is uitgevoerd volgens het schema dat achter de foto staat.(van 1 tot 28)
De drie hoekpunten geel (1),blauw (22) en rood (28) worden gemengd door een aantal (afgestreken) theelepeltjes volgens het schema bij elkaar te voegen.
Na mengen wordt dit met een kwast op de proeftegel aangebracht.
Uit ervaring weet ik dat het noodzakelijk is om eerst de proefvelden te nummeren (met potlood) en dan volgens het schema de mengingen te maken.
Het blijft een hoop werk, maar soms krijgt men verrassende resultaten!

kleurendriehoek geel/lichtblauw/rood
 geelblauwrood
1 600
2 510
3 501
4 420
5 411
6 402
7 330
8 321
9 312
10303
11240
12231
13222
14213
15204
16150
17141
18132
19123
20114
21105
22060
23051
24042
25033
26024
27015
28006