a b c d 1 2 3   In dit voorbeeld is te zien dat het toevoegen van
2 7,0 alkali fritte M+M 1233 217,2 50,0 50,0 50,0   Calciumboraat aan recept 1, weliswaar het gewenste 
3 11,2 calcium boraat fritte 3221 125,7   10,0 8,0   gehalte aan B2O3 geeft maar dat tegelijkertijd het
6 0,7 kwarts (flint,silica) 60,1 3,5 3,5 7,0   Calciumoxide  en het siliciumoxide veranderen.(zie recept 2)
7 1,1 bentoniet 378,3 10,0 10,0 10,0   Dit is wel te compenseren maar daar moet wel voor worden
9 2,0 wollastoniet 116 11,0 11,0 3,0   gerekend.
                Het enige verschil tussen proef 1 en 3 is nu het B2O3 gehalte
SEGER FORMULE
basic        
Na2O 0,28 0,23 0,08   In kolom 1 staat het oorspronkelijke recept
K2O 0,22 0,17 0,22   In kolom 2 is zoveel calciumboraat toegevoegd
CaO 0,50 0,60 0,50   dat er in de segerformule 0.20 mol zit (en dat is de bedoeling)
          echter dan komt er teveel CaO en te weinig SiO2 enAl2O3
amphoteric         in het recept
Al2O3 0,10 0,08 0,10   Dit kan echter weer worden gecompenseerd
B2O3   0,20 0,20  
          (door proberen, omdat het programma snel is gaat dit redelijk
acid         maar het is ook mogelijk om het recept te berekenen
SiO2 2,50 2,01 2,50   uit de segerformule
          beide methoden vereisen wel wat oefening!)