reductie

Reductie is het onttrekken van zuurstof aan een oxide en men doet dit meestal vanuit de gasfase dwz dat er een gas is dat zelf graag zuurstof opneemt.
Het gas (dat dus zeer weinig zuurstof bevat) staat nu in contact met een oxide (dat juist erg veel zuurstof bevat) en bij voldoende hoge temperatuur kan nu het zuurstof van het oxide naar het gas gaan.
Hier is de nadruk gelegd op "kan" want de binding van de verschillende metaaloxides is niet gelijk.
Aluminiumoxide (Al2O3) of kwarts (SiO2) hebben een zeer sterke binding en deze materialen zijn dan ook nauwelijks te reduceren, terwijl koperoxide (CuO) of zilveroxide (Ag2O) juist een lage binding hebben tussen het metaal en het zuurstof.
Wij hebben dus het "geluk" dat koperoxide vrij makkelijk is te reduceren

Ieder brandbaar gas voldoet aan de voorwaarde dat het zuurstof wil opnemen (want het brand omdat met het opnemen van de zuurstof veel warmte ontstaat door de chemische reacties die bij het branden plaatsvinden).
Als er meer zuurstof is dan brandbaar gas dan stookt men oxidatief, is er minder dan stookt men reductief (in het laatste geval is er ook minder warmteontwikkeling!)
Heel gebruikelijk om reducerend te stoken is het om aan de brander de luchttoevoer te verminderen, vaak krijgt men dan een walmende vlam (door een overmaat aan koolstofdeeltjes door niet volledige verbranding).
Met zo'n vlam kan men goed reduceren (door de onvolledige verbranding krijgt men echter ook weinig warmte, waardoor de stooktemperatuur aanzienlijk kan zakken)

Door mij is steeds een andere methode toegepast nl hier is de gasafvoer van de oven voor ongeveer driekwart afgedekt en er wordt dus niets aan de vlam veranderd.
Door het belemmeren van de gasafvoer stroomt er minder lucht in de oven en het resultaat is dat er overal gasvlammetjes zichtbaar worden.
Dit wijst op een tekort aan zuurstof in de oven (en daardoor brandt het overtollige brandbare gas buiten de oven).
Op deze wijze krijgt men op een heel eenvoudige manier een goede reductie!
De reductie tijd is uiteraard ook belangrijk, 5 minuten is al voldoende, maar hier is steeds 10 minuten gereduceerd.